müştəri xidmətləri
Effektiv kommunikasiyalar, Layihələrin keyfiyyətli koordinasiyası
kreativ
Korporativ brend üslubu, Kreativ kommunikasiya, 360⁰ Strategiyalar, Qablaşdırma, Adaptasiyalar
media
Kommunikasiya strategiyası, Tədqiqat və analiz, Media satınalmaları və planlaşdırılma, Rəqiblərin analizi
istehsalat
Video və audio çarxlar, Çap məhsulları, Sərgi stendləri, Küçə reklam daşıyıcıları, Satış avadanlığı